Zaburzenia adaptacyjne – leczenie w gabinecie psychoterapeutycznym

Zaburzenia adaptacyjne polegają na trudnościach z przystosowaniem się do nowej, trudnej sytuacji, w jakiej dany człowiek się znalazł. Osoba taka nie uruchamia czynności zaradczych, pozwalających w sposób korzystny dla niej dostosować się do zmieniających się warunków. Wpływa to negatywnie na funkcjonowanie emocjonalne i społeczne danej osoby. Warunkiem koniecznym do pojawienia się zaburzeń adaptacyjnych jest zaistnienie trudnej, stresującej sytuacji czy nagłej zmiany warunków bytowych, które pełnią funkcję mechanizmu wyzwalającego różnorodne objawy. Każdy człowiek jest wyposażony w określony repertuar reakcji na sytuację nagłą, kryzysową. Takie samo zdarzenie u jednej osoby może wywołać reakcję depresyjną, u innej osoby gniew i nieufność wobec ludzi, a u jeszcze innej skutkować będzie maksymalizacją wysiłków i dążeń, w celu wyjścia z trudnej sytuacji. Sposób reakcji zależy w dużej mierze od naszej osobowości i predyspozycji. Powszechne u osób z zaburzeniami adaptacyjnymi są lęki , depresja w tym smutek, płaczliwość, labilność emocjonalna, poczucie bezradności i braku wpływu na własne życie, apatia, drażliwość, zaburzenia snu, permanentne napięcie, niepokój i uczucie zagrożenia.

 

Czynniki mogące wyzwalać zaburzenia adaptacyjne :

– zmiana statusu materialnego, nagłe trudności finansowe;
– zakończenie studiów i przejście z roli dziecka w rolę dorosłego
– utrata pracy lub degradacja zawodowa
– poważna choroba fizyczna samej osoby lub osób bliskich
– hospitalizacja
– przeprowadzka, szczególnie jeśli jest związana z wyjazdem do innego kraju, koniecznością obcowania z inną kulturą
– rozwód, zdrada małżeńska
– u dzieci rozwód rodziców, zmiana szkoły, przeprowadzka

Leczenie zaburzeń adaptacyjnych

Objawy pojawiają się najczęściej do około 30 dni po wystąpieniu sytuacji trudnej i utrzymują się do 6 miesięcy. Pomoc i wsparcie psychologiczne ułatwia spojrzenie z innej perspektywy na problem i sprzyja mobilizowaniu środków zaradczych w sytuacji trudnej. Jednak gdy reakcja depresyjna czy lękowa przedłuża się warto rozważyć podjęcie psychoterapii. Niejednokrotnie klienci zgłaszający się do gabinetu psychologicznego poszukując wsparcia decydują się na psychoterapię indywidualną, czując że to w nich jest jakaś “blokada” utrudniająca im osiąganie ważnych życiowo celów.