Leczenie nerwicy natręctw w gabinecie psychologicznym

Leczenie nerwicy natręctw opiera się w głównej mierze na psychoterapii. W terapii osób z nerwicą natręctw ważne jest uświadomienie sobie przez chorego wewnętrznych konfliktów i treści wyrażonych w symboliczny sposób przez objawy. Psychoterapię nerwicy natręctw można uzupełnić o farmakoterapię, gdy doświadczane przez pacjenta objawy wykazują duża uporczywość, dezorganizują i uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie.

Główne objawy nerwicy natręctw

Zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne zwane dawniej nerwicą natręctw czy nerwicą anankastyczną charakteryzują się wykonywaniem czynności przymusowych (kompulsji) i powracającymi myślami natrętnymi (obsesje). Myśli natrętne to idee, myśli, wyobrażenia które pojawiają się spontanicznie, są uporczywe, narzucające się i niepoddające się dyskusji. Myśli natrętne mogą zawierać nieakceptowane agresywne, seksualne czy bluźniercze treści. Są więc często źródłem nieprzyjemnych odczuć, budzą wstyd i zakłopotanie. Kompulsje są zachowaniami przymusowymi, wykonywanymi rytualnie, często w określonym porządku. Kompulsje postrzegane są przez osoby je wykonujące jako irracjonalne, absurdalne czy zbyteczne, jednak chory nie jest w stanie przezwyciężyć niepokoju i lęku, który występuje dopiero po wykonaniu określonej czynności. Osoba cierpiąca na nerwice natręctw czuje się autorem tych działań, jednak postrzega je jako będące poza jej wolą i kontrolą.
Nerwica natręctw rozwija się stopniowo, natręctwa występują coraz częściej coraz bardziej utrudniając lub wręcz uniemożliwiając funkcjonowanie chorego w sferze zawodowej, społecznej. Chorzy mogą doświadczać różnego rodzaju myśli natrętnych, jednak o zbliżonej treści np. związanej z zabrudzeniem, zarazkami, bakteriami, możliwością zakażenia się zachorowaniem. Walka z czynnościami natrętnymi, próba odstąpienia od ich wykonania powoduje potęgowanie się niepokoju. Do najczęściej spotykanych zaburzeń kompulsywnych należą nadmierne, niedostosowane do sytuacji utrzymywanie czystości oraz wielokrotne sprawdzanie, czy wszystkie czynności mające chronić przed niebezpieczeństwem zostały wykonane należycie np. zamknięcie drzwi, wyłączenie kuchenki, żelazka. Nerwica natręctw niejednokrotnie łączy się z fobią np. natrętne mycie rąk może łączyć się z lękiem przed bakteriami. Chory myje ręce nawet kilkadziesiąt razy dziennie, przestrzegając często złożonego rytuału czy techniki mycia. Powtarza cały cykl, gdy dotknie przedmiotu, z którym miały kontakt inne osoby lub wykonuje dodatkowe czynności mające ochronić go przed bakteriami np. odkażanie dłoni czy klamek.Psycholodzy obserwują, że osoby cierpiące na zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne przejawiają przejawiają skłonność do ruminacji tj. długotrwałego, narzucającego się analizowania przebiegu zdarzeń, również mało istotnych, które jawią im się jako bardzo złożone i skomplikowane. Chorzy stale wracają do danego wydarzenia myślami w poczuciu, że powinno być na nowo przeanalizowane. Dręczą ich wątpliwości, że nie uchwycili trafnie prawdziwej natury problemu, czy nie dość jasno sprecyzowali i zwerbalizowali swoje myśli, że w konsekwencji tego inni mogli ich źle zrozumieć. Chorzy tracą orientację zapętlając się w szczegółach, wzbudzających kolejne wątpliwości. Skutkuje to niemożnością podjęcia najprostszych decyzji niezbędnych w codziennym życiu. Pacjentom często towarzyszy uczucie bezradności, braku wpływu na własną sytuację, rezygnacji, smutku.