iStock_000005425022Small

Gabinet psychoterapii Kraków

Jestem doświadczonym psychologiem i terapeutą psychodynamicznym. Bazując na wiedzy, wykształceniu i praktyce klinicznej zdobytych podczas wieloletniej pracy na Oddziale Psychiatrycznym, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Seksuologicznej oferuję profesjonalną pomoc, opiekę i wsparcie.

Pomagam pacjentom zmagającym się z trudnościami emocjonalnymi, konfliktami wewnętrznymi, chorobami psychicznymi jaki i osobom będącym w kryzysie życiowym. W przypadku osób zdrowych terapia psychologiczna służy podniesieniu jakości życia i rozwojowi osobistemu klienta.

Wiem jak trudne bywa podjęcie decyzji o terapii. Dokładam wszelkich starań, aby mówiąc o bardzo intymnych przeżyciach pacjent mógł się poczuć bezpiecznie i komfortowo. Gwarantuję pacjentom pełną dyskrecję i anonimowość.

Zapraszam do gabinetu prywatnego w ścisłym centrum Krakowa.


Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest sposobem oddziaływania psychoterapeuty na pacjenta prowadzącym go do zmiany. Psychoterapia ma na celu redukcję objawów, zmianę mechanizmów radzenia sobie na bardziej adaptacyjne oraz uzyskanie wglądu w naturę nieświadomych, wewnętrznych konfliktów pacjenta i ich złagodzenie.

Czynnikiem leczącym w psychoterapii jest szczególna więź, jaką tworzy pacjent z psychoterapeutą, będąca matrycą relacji z osobami ważnymi na przestrzeni dotychczasowego życia pacjenta. Psychoterapeuta przyjmując postawę neutralną emocjonalnie staje się dla pacjenta lustrem, w którym odbijają się jego lęki, obawy, wyobrażenia o innych, stosunek do samego siebie, klimat emocjonalny jaki tworzy w relacji z innymi – wszystko to, co skład się na jego unikatowość. Terapeuta powinien wykazać się powściągliwością w prezentowaniu własnych postaw, przekonań czy systemu wartości aby nie zniekształciły one obrazu pacjenta.

Psychoterapia różni się od pomocy psychologicznej tym, że terapeuta nie radzi, nie sugeruje co pacjent powinien zrobić w danej sytuacji, nie narzuca własnego systemu wartości, nie ocenia, nie daje gotowych rozwiązań. Jako psychoterapeuta nie uważam, aby było to pomocne. W mojej ocenie dobry psycholog swoim zachowaniem wyrażającym pełną akceptację, zrozumienie i tolerancję stwarza pacjentowi przestrzeń do rozwoju własnej aktywności, wzmacnia potrzebę poznawania i głębszego analizowania siebie. Psychoterapeuta ma pomóc pacjentowi odkryć często bardzo złożone, nieświadome motywacje wpływające na kierunek jego działań. I to pacjent decyduje co zrobi z tą wiedzą, czy i jak ma ona wpłynąć na jego codzienne życie.