iStock_000005425022Small

Gabinet psychoterapii Kraków

Jestem doświadczonym psychologiem i psychoterapeutą psychodynamicznym. Bazując na wiedzy, wykształceniu i praktyce klinicznej zdobytych podczas wieloletniej pracy na Oddziale Psychiatrycznym, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Seksuologicznej oferuję profesjonalną psychoterapię, pomoc psychologiczną, opiekę i wsparcie.

Jako psychoterapeuta Kraków pomagam pacjentom zmagającym się z trudnościami emocjonalnymi, konfliktami wewnętrznymi, chorobami psychicznymi jaki i osobom będącym w kryzysie emocjonalnym. W przypadku osób zdrowych terapia psychologiczna służy podniesieniu jakości życia i rozwojowi osobistemu klienta.

Wiem, jak trudne bywa podjęcie decyzji o terapii. Dokładam wszelkich starań, aby mówiąc o bardzo intymnych przeżyciach pacjent mógł się poczuć bezpiecznie i komfortowo. Gwarantuję pacjentom pełną dyskrecję i anonimowość.

Zapraszam na konsultacje psychologiczne do prywatnego gabinetu psychoterapii  w ścisłym centrum Krakowa.


Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest sposobem oddziaływania psychoterapeuty na pacjenta prowadzącym go do zmiany. Psychoterapia ma na celu redukcję objawów, zmianę mechanizmów radzenia sobie na bardziej adaptacyjne oraz uzyskanie wglądu w naturę nieświadomych, wewnętrznych konfliktów pacjenta i ich złagodzenie.

Czynnikiem leczącym w psychoterapii jest szczególna więź, jaką tworzy pacjent z psychoterapeutą, będąca matrycą relacji z osobami ważnymi na przestrzeni dotychczasowego życia pacjenta. Psychoterapeuta przyjmując postawę neutralną emocjonalnie staje się dla pacjenta lustrem, w którym odbijają się jego lęki, obawy, wyobrażenia o innych, stosunek do samego siebie, klimat emocjonalny jaki tworzy w relacji z innymi – wszystko to, co skład się na jego unikatowość. Terapeuta powinien wykazać się powściągliwością w prezentowaniu własnych postaw, przekonań czy systemu wartości aby nie zniekształciły one obrazu pacjenta.

Psychoterapia indywidualna różni się od pomocy psychologicznej tym, że terapeuta nie radzi, nie sugeruje co pacjent powinien zrobić w danej sytuacji, nie narzuca własnego systemu wartości, nie ocenia, nie daje gotowych rozwiązań. Jako psychoterapeuta nie uważam, aby było to pomocne. W mojej ocenie dobry psycholog swoim zachowaniem wyrażającym pełną akceptację, zrozumienie i tolerancję stwarza pacjentowi przestrzeń do rozwoju własnej aktywności, wzmacnia potrzebę poznawania i głębszego analizowania siebie. Psychoterapeuta ma pomóc pacjentowi odkryć często bardzo złożone, nieświadome motywacje wpływające na kierunek jego działań. I to pacjent decyduje co zrobi z tą wiedzą, czy i jak ma ona wpłynąć na jego codzienne życie.

W gabinecie psychologicznym zajmuję się zarówno psychoterapią indywidualną, terapią par oraz pomocą psychologiczną, w zależności od kwalifikacji i potrzeb pacjentów. Psychoterapia indywidualna jest najbardziej korzystna i skuteczna w przypadku osób cierpiących z powodu depresji, nerwicy, zaburzeń lękowych, przejawiających zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania ( bulimia, anoreksja ), zaburzenia seksualne oraz zaburzenia psychosomatyczne i somatyzacyjne. Pomoc psychologiczna jest dobrym rozwiązaniem dla osób będących w kryzysie emocjonalnym, życiowym, przejawiających zaburzenia adaptacyjne, których trudności psychologiczne wiążą się ze zmianą sytuacji życiowej bądź mają charakter przejściowy. Konsultacja psychologiczna ma na celu określenie problemu, z jakim zmaga się klient i wybór najbardziej skutecznej metody leczenia.