Leczenie nerwicy w gabinecie psychoterapii w Krakowie

Główne objawy nerwicy

Do objawów zaburzeń nerwicowych zwanych dawniej nerwicą należą lęk, niepokój, oraz towarzyszące im zaburzenia autonomiczne jak kołatanie serca, ucisk w klatce piersiowej, uczucie ucisku w gardle, trudności z przełykaniem, duszności, drżenie rąk, bóle i zawroty głowy, bóle brzucha, mdłości. Dodatkowo pacjenci skarżą się często na brak wiary we własne możliwości, niską samoocenę, trudności z podejmowaniem decyzji, niepewność, oczekiwanie niepowodzeń, nadmierną wrażliwość na opinię innych ludzi oraz stale utrzymujące się napięcie emocjonalne.

Rodzaje nerwic

Do zaburzeń nerwicowych należą wg. klasyfikacji ICD 10:

zaburzenia lękoweobejmuje zaburzenia lękowe uogólnione, lęk paniczny oraz fobie 

zaburzenia adaptacyjne , ostra reakcja na stres oraz zaburzenia stresowe pourazowe

zaburzenia somatyzacyjne przejawiają się nadmierną koncentracją danej osoby na własnym ciele, poczuciem choroby, odbywaniem licznych konsultacji lekarskich mających potwierdzić jej obawy. Chorzy zaprzeczają własnym trudnościom emocjonalnym i pomieszczają je w ciele zdecydowanie odrzucając psychologiczne rozumienia ich objawów. Zaburzeniom somatyzacyjnym często towarzyszą objawy lękowe i depresyjne o różnym stopniu nasilenia.

– zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne ( nerwica natręctw )

– zaburzenia dysocjacyjne inaczej konwersyjne polegają na „konwersji” czyli przekształceniu nieprzyjemnych uczuć wynikających z nierozwiązanego konfliktu w objaw. Chorzy stosują masywny mechanizm obronny zaprzeczenia, dzięki czemu zagrażające treści nie mogą zostać uświadomione a objaw chorobowy jest ich symboliczną manifestacją. Zaburzenia dysocjacyjne przejawiają się  zaburzeniami somatycznymi jednak ich obraz jest znacznie przerysowany, spektakularny, teatralny. Należą do nich: omdlenia, drgawki  przypominające atak padaczkowy, niedowłady czy porażenia kończyn, duszności. Objawy konwersyjne naśladują przebieg chorób somatycznych, a dana osoba jest przekonany o swojej chorobie.

– neurastenia – przejawia się uczuciem znużenia i wyczerpaniem. Proste, codzienne czynności chory przeżywa jako bardzo męczące i ponad jego siły. Chory odczuwa zmęczenie  rano, tuż po przebudzeniu. Pacjenci skarżą się na zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi, trudności z zasypianiem. Chory oscyluje między zmęczeniem i wyczerpaniem a nadmierną pobudliwością i drażliwością. Jego reakcje emocjonalne są nadmierne i niedostosowane do sytuacji.

Leczenie nerwicy w Krakowie

Wskazaną formą leczenia w przypadku zaburzeń nerwicowych jest psychoterapia indywidualna lub grupowa. Jeśli jednak objawy mają tak duże nasilenie, że znacznie utrudniają bądź uniemożliwiają wykonywanie codziennych obowiązków zalecam konsultację psychiatryczną.