Terapia indywidualna. Kiedy zgłosić się do psychoterapeuty?

Najczęstszym motywem zgłaszania się pacjenta do psychoterapeuty jest subiektywne uczucie dyskomfortu. Może ono manifestować się poprzez objawy depresyjne, lękowe, wzmożone napięcie, uczucie pustki, bezradności, wyobcowania, niedopasowania do świata zewnętrznego, alienację, apatię itp. Pacjenci często mają poczucie, że nie mają kontroli nad własnym życiem. Mimo potrzeby zmiany wpadają stale w te same koleiny życiowe i nie widzą drogi wyjścia. Trafiają do terapeuty, bo czują, że wykorzystali już wszystkie znane im sposoby radzenia sobie i okazały się one zawodne. Psychoterapia jest profesjonalną pomocą, właściwym i skutecznym leczeniem gdy cierpisz z powodu:

depresji, smutku, wahania nastroju, trudności z mobilizowaniem do działania, apatii, poczucia braku sensu życia
nerwicy, lęków, fobii, trudności z przystosowaniem do nowych sytuacji
zaburzenia osobowości
– zaburzenia jedzenia, anoreksji, bulimii, jedzenia napadowego
zaburzeń psychotycznych, schizofrenii
– bólu głowy, żołądka, duszności, zawrotów głowy, kołatania serca, mimo iż wykonane badania nie potwierdzają choroby somatycznej
– myśli i tendencji samobójczych, samouszkadzania
zaburzeń snu, bezsenności lub nadmiernej senności
zaburzeń seksualnych, utraty zainteresowania seksem, nadmiernego pobudzenia seksualnego, zaburzenia preferencji seksualnych, zaburzenia erekcji
– niskiego poczucia własnej wartości
kryzysu emocjonalnegotraumy

Terapia indywidualna

Psychoterapia jest metodą leczenia ukierunkowaną na ujawnienie przyczyn zaburzenia oraz pewne przekształcenie osobowości pacjenta. Reorganizacja osobowości pacjenta daje możliwość zmiany trwałych postaw i przekonań, niekorzystnego nastawienia do siebie samego i do innych ludzi, zmiany mechanizmów obronnych utrudniających przystosowanie na bardziej adaptacyjne i sprzyjające jego indywidualnemu rozwojowi. Terapia jest procesm wymagający czasu i zaangażowania pacjenta. Sposób prowadzenia terapii przez psychologa,  jego współpraca z pacjentem są ukierunkowane na odkrycie zależności między jego wcześniejszymi doświadczeniami i przeżyciami, a obecnymi trudnościami czy objawami. Celem psychoterapii jest uzyskanie wglądu, poznanie nieświadomych motywacji i próba złagodzenia wewnętrznych konfliktów pacjenta. Uzyskanie wglądu w naturę i podłoże własnych problemów zwraca pacjentowi wolność wyboru, daje poczucie większego wpływu na własne życie, decyzje oraz pozwala na tworzenie bardziej satysfakcjonujących związków z ludźmi.