Czym jest psychoterapia indywidualna?

Psychoterapia indywidualna jest odpowiedzią na narastającą potrzebę zmiany, przebudowy wewnętrznej. Pacjenci zgłaszają się do psychologa w poczuciu, że wykorzystali już wszystkie znane im sposoby radzenia sobie i okazały się one zawodne. Decyzja o rozpoczęciu psychoterapii, choć bywa trudna, daje nadzieję na zmianę. Psychoterapia jest leczeniem poprzez słowo i specyficzny kontakt z drugim człowiekiem. Czynnikiem leczącym w psychoterapii indywidualnej jest właśnie szczególna więź, jaką tworzy pacjent z terapeutą, będąca matrycą relacji z osobami ważnymi na przestrzeni dotychczasowego życia pacjenta. Psychoterapeuta przyjmując postawę neutralną emocjonalnie staje się dla pacjenta lustrem, w którym odbijają się jego lęki, obawy, wyobrażenia o innych, stosunek do samego siebie, klimat emocjonalny jaki tworzy w relacji z innymi – wszystko to, co skład się na jego unikatowość. I dlatego psychoterapeuta powinien wykazać się powściągliwością w prezentowaniu własnych postaw, przekonań czy systemu wartości aby nie zniekształciły one obrazu pacjenta. Psychoterapia jest specyficznym sposobem oddziaływania terapeuty na pacjenta prowadzącym go do zmiany.

Czemu ma służyć psychoterapia?

Psychoterapia ma na celu redukcję objawów, zmianę mechanizmów radzenia sobie na bardziej adaptacyjne oraz uzyskanie wglądu w naturę nieświadomych, wewnętrznych konfliktów pacjenta i ich złagodzenie. Terapia indywidualna jest metodą leczenia wymagającą czasu, wysiłku i obustronnego zaangażowania pacjenta i terapeuty, jednak jej oddziaływanie jest długofalowe. Po zmianach, jakie pacjent obserwuje u siebie w trakcie terapii i po jej zakończeniu może sam ocenić, na ile psychoterapia jest dla niego skuteczna.

Psychoterapia indywidualna a pomoc psychologiczna

Psychoterapia indywidualna różni się od pomocy psychologicznej tym, że psychoterapeuta nie radzi, nie sugeruje co pacjent powinien zrobić w danej sytuacji, nie narzuca własnego systemu wartości, nie ocenia, nie daje gotowych rozwiązań. Jako terapeuta nie uważam, aby było to pomocne czy skuteczne. W mojej ocenie dobry psycholog swoim zachowaniem wyrażającym pełną akceptację, zrozumienie i tolerancję stwarza pacjentowi przestrzeń do rozwoju własnej aktywności, wzmacnia potrzebę poznawania i głębszego analizowania siebie. Terapeuta ma pomóc pacjentowi odkryć często bardzo złożone, nieświadome motywacje wpływające na kierunek jego działań. I to pacjent decyduje co zrobi z tą wiedzą, czy i jak ma ona wpłynąć na jego codzienne życie. Rozpoczynając terapie pacjenci poruszają się często w wąskiej przestrzeni, której ramy wyznaczały objawy i ich wewnętrzne bariery. I to właśnie możliwość podejmowania decyzji stanowi dla pacjentów kończących psychoterapię szczególną wartość, której przed podjęciem terapii byli pozbawieni.

W gabinecie psychoterapii zajmuję się zarówno psychoterapią indywidualną, terapią par oraz pomocą psychologiczną, w zależności od kwalifikacji i potrzeb pacjentów. Psychoterapia indywidualna jest najbardziej korzystna i skuteczna w przypadku osób cierpiących z powodu depresji, nerwicy, zaburzeń lękowy, zaburzenia osobowości, zaburzeń psychosomatycznych. Pomoc psychologiczna jest dobrym rozwiązaniem dla osób będących w kryzysie emocjonalnym, życiowym, których trudności psychologiczne wiążą się ze zmianą sytuacji życiowej bądź mają charakter przejściowy. Konsultacja psychologiczna ma na celu określenie problemu, z jakim zmaga się klient i wybór najbardziej skutecznej metody leczenia.