Leczenie fobii w gabinecie psychologicznym

W przypadku fobii psychoterapia indywidualna jest najbardziej skuteczną formą leczenia, koncentruje się na poznaniu przyczyny, podłoża objawów.  Ważne jest aby zgłosić się do terapeuty i podjąć leczenie fobii we wczesnej fazie choroby.

Fobia jest rodzajem lęku wyzwalanego przez określone przedmioty czy sytuacje. W fobii lęk jest ostry, permanentny i uporczywy. W przypadku fobii lęk nie jest nieokreślony jak w przypadku lęku uogólnionego – wiąże się z określoną sytuacją bądź przedmiotem jednak jest on niedostosowany do sytuacji czy nadmierny. Osoby doświadczające lęku fobicznego często mają poczucie nieadekwatności własnych reakcji, jednak pozostają one poza ich kontrolą. Osoby doświadczające fobii będą miały tendencje do specyficznego zachowania prowadzącego do unikania sytuacji lub przedmiotów wyzwalających lęk. Osoby cierpiące z powodu fobii często nie mają poczucia choroby i nie szukają profesjonalnej pomocy psychologicznej czy lekarskiej. Nieleczona fobia z czasem może się nasilać, towarzyszyć jej mogą ataki paniki. Fobie często współistnieją z depresją.

Fobia – rodzaje

Najbardziej powszechne wśród pacjentów zgłaszających się do terapeuty są agorafobia i fobie społeczne.

Agorafobie z definicji rozumiemy jako lęk przed otwartą przestrzenią, najczęściej jednak lękiem objęte zostają różne uwarunkowania sytuacji uniemożliwiające powrót do bezpiecznego miejsca jakim jest zazwyczaj dom. Agorafobia obejmuje lęk przed wychodzeniem z domu, podróżowania komunikacją miejską, przebywaniem w tłumie itp. Osoby doświadczające agorafobii antycypują sytuacje zagrażające, obawiają się utraty przytomności, śmierci, uwięzienia itp. Nasilenie agorafobii maleje gdy chory przebywa w towarzystwie innych osób, zwłaszcza bliskich.  

Fobie społeczne cechuje silny i uporczywy lęk przed ludźmi a w szczególności przed ich oceną i krytyką. Mogą mieć charakter uogólniony bądź odnosić się do szczególnych sytuacji np. wystąpień publicznych. Osoby doświadczające fobii obawiają się, iż mogą zachować się w sposób nieadekwatny, dziwaczny, nieakceptowany, ośmieszyć się, wprawić innych w zakłopotanie oraz oceny tych zachowań przez innych. Występuje zazwyczaj u osób negatywnie oceniających swoje umiejętności społeczne. Osoby doświadczające fobii społecznej często mają nierealistyczne oczekiwania wobec siebie, żądają od siebie perfekcji, są wobec siebie surowe i krytyczne i tak też postrzegają inne osoby.