OFERTA

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA odbywa się w trybie 1 do 2 spotkań w tygodniu w przypadku terapii wglądowej, skoncentrowanej na głębokich i trwałych zmianach w obrębie osobowości pacjenta. Częstotliwość spotkań dopasowywana jest do głębokości problemów pacjenta, jego potrzeb i możliwości.

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA stanowi 1 do 3 wizyt diagnostycznych mających na celu określenie zakresu problematyki pacjenta, jego potrzeb i oczekiwań. Na konsultacje zgłaszają się często osoby zaniepokojone swoim stanem zdrowia psychicznego, które zastanawiają się jaka forma pomocy byłaby wskazana. Po zapoznaniu się z problemem ustosunkuję się, czy jestem w stanie pomóc, jeśli nie polecam odpowiednią formę leczenia. W trakcie spotkań konsultacyjnych omawiam z pacjentem kontrakt terapeutyczny i cele terapeutyczne.

POMOC PSYCHOLOGICZNA czy porada psychologiczna skoncentrowana jest na trudności pojawiającej się w życiu człowieka, która powoduje zachwianie równowagi emocjonalnej np. choroby czy śmierci bliskiej osoby, utracie pracy itp. Pomoc psychologiczna ma na celu wypracowanie mechanizmów radzenia sobie człowieka w zaistniałej, trudnej sytuacji.

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA – ocena stanu zdrowia, na którą składa się wywiad psychologiczny oraz badania testowe.

OPINIA PSYCHOLOGICZNA – do jej sporządzenia konieczne jest przeprowadzenie wywiadu psychologicznego oraz badania testami psychologicznymi, które obejmować mogą diagnostykę: osobowości (kwestionariusz MMPI), poziomu funkcjonowania intelektualnego (Skala Inteligencji Wechslera) oraz testy organiczne (Benton, Bender). Zakres wykonanych badań testowych zależy od oczekiwań lekarza lub placówki kierującej osobę na badanie.